Què diuen els estudis econòmics

El 60% dels nous contractes a Osona tenen risc d’automatització. I només hi ha un 6% dels llocs de treball en serveis d’alta tecnologia, de mercat i finances ( a Cat és del 13%), és a dir, de serveis intensius en coneixement. És un mercat de treball amb poca innovació i retenció de talent.

En el futur, el 47% de les feines actuals desapareixeran. A esp, el 34% desaparaixeran abans del 2030. 

Els nous filons d’ocupació giraran al voltant de:

-L’economia digital: tots aniran lligats per aquest sector

-Sector de la salut (cada cop ens anirem fent més grans)

-Sector energètic (transició energètica molt important, si hi ha algun jove interessat en això, cal potenciar-lo)

-Big data (predir el que pot ocórrer, exportar dades, monetarització de les dades)

-Seguretat

-Turisme (deixarà de ser massiu a ser més selectiu) 

-Gestió i protecció del medi ambient 

-Producció audiovisuals

Totes les imatges són Fotografies de la presentació d’un economista que en va fer un xerada sobre l’economia de Gurb.

Font: II Jornades d’orientació d’Osona

Roman Castro i Sandra Álamo

Com creuen que serà Gurb al 2050?

Resultats:

Creiem que Gurb al 2050 no haurà canviat gaire respectivament a l’actualitat, ja que Gurb, és un municipi que li interessa tenir poca industrialització i bastant sector primari, ja que els hi aporta molts diners perquè és un dels municipis més importants del país i a més no ha de invertir en indústria.

Gràfiques:

Dades Generals

Introducció:

Aquesta qüestionari va ser preguntat als ciutadans de Gurb i Vic per tal de respondre a la pregunta principal del nostra projecte: “Com serà Gurb el 2050?” L’institut la va compartir a través d’internet. Amb les respostes varem poder fer moltes gràfiques per veure i comparar resultats.

Gràfiques:

Què preocupa a la gent sobre Gurb i la seva indústria

Resultats:

Amb els resultats que ens ha donat l’enquesta es veu que el que preocupa més és l’augment de la industrialització  i les emissions contaminants, ocupant les respostes d’un 50% dels enquestats. També preocupa la manca d’energies renovables en el teixit industrial i de serveis públics.

Gràfiques: