Webgrafia

Dades de: Què diuen els estudis econòmics http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/

Una petita Història:

Chocovic: https://www.barry-callebaut.com/es-ES/artesanos/chocovic

Malars: http://www.museudelter.cat/malars/

Mapes:

1914: http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/ref/collection/catalunya/id/1973

1928: http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/ref/collection/minutes/id/1191)

2000: https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=4cdb3c668382a36fcfe1d9d3870daa1e&3D=false

2010: https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=f27f86053d4d81d167f55de5e7ab8517&3D=false

2020: https://www.instamaps.cat/instavisor/32ba033e724dcfc56c57c16ccf4d2b9d/Gurb_2020.html

Bibliografia:

Llibre: “Gurb, un poble arrelat a la terra”

Xerrada amb Josep Maria Portavella.